fredag, desember 15, 2006

Ny Tid om bildebøker i barnelitteraturen

Her skriv Sigri Sandberg Meløy om bildebøker og barnelitteratur. Så bra å lese om slikt andre stader enn i særinteresseorgana.