tirsdag, februar 14, 2006

Ny artikkel ute på Magasinett.no

I dag blei min nye artikkel på Magasinett.no lagt ut. For dei av dykk som ikkje kjenner til nettstaden, er den ein nettstad for ungdom på nynorsk. Men alle andre kan også lese. Dei har bra ting på gong (om eg no seier at dei har fine skribentar, får eg tyn for å ha sagt at eg sjølv er fin, og sia eg ikkje er i form til slikt, let eg det vere).
God lesing.