onsdag, oktober 26, 2005

Minoritetsvrøvl i media


Eg kan ikkje anna enn å bli mektig oppgitt over Dagbladet som slår stort opp at Jens Stoltenberg ikkje har tatt med personar med minoritetsbakgrunn i regjeringa. Dei seier at Lubna Jaffery Fjell eller Nita Kapoor må med om regjeringa skal ha legitimitet. Eg har ikkje noko i mot at dei som er nemde over får ein eller anna post i systemet, men eg blir forbanna over minoritetsdefinisjonen Dagbladet og resten av det offisielle Noreg nyttar. For i same avis som dei klagar over fråveret av minoritetar i regjerninga, står eit stort intervju med Helga Pedersen som er sjøsame. I følge Samí radio er Pedersen den første samiske ministeren nokon gong. Det er på tide at ein i sentrale strók sluttar å tenkjer minoritetar som DEI ANDRE blant oss(og med anna hud) når minoritetane også er blant OSS. Rydd opp i omgrepa! No!
(red. anm.: skal eg rydde opp i eige omgrep, skulle siste setning vore: ...slutte å tenkje minoritetar som noko framandlandsk blant oss, når minoritetane har vore blant oss, og er blant oss, så lenge Noreg har vore stat. Minoritetsbildet er meir samansett enn det Dagbladet held fram.)

6 Comments:

Blogger synnik said...

hei ragnfrid; flott å se at du engasjerer deg i regjeringsspørsmålet (utover det etter min smak åpenbart TEITE: at det er ni kvinner og ti menn: UHU) men jeg stusser over en ting er: definisjoner er vanskelige greier. Særlig når de skal begrepsfeste kontroversielle betydningsenheter som for eksempel minoriteter. Minoriteter skal begrepsfeste de av OSS som ikke bare er OSS men som også representerer noe annet. Begrepet har positiv valør i forhold til andre begreper som ikke bør/skal brukes. Begrepet DE Andre er eksempelvis mer problematisk. De Andre er ikke OSS. De Andre snakker ikke VÅRT språk, det vil de heller aldri kunne gjøre. Er ikke Nita Kapoor og Lubna Jaffry like mye blant OSS som Helga Pedersen og andre?
og ps. jeg syns det er flott med sjøsamisk minister, og jeg skjønner og at du påpeker en hyppig forglemmelse: at samene også er en minoritet. Men altså skjønner jeg ikke helt distinksjonen mellom minoriteter og De Andre - i hvertfall ikke når De Andre her så åpenbart er minoriteter i Norge. Men ikke nødvendigvis ellers. Håper vi sees, fredag eller hva det var snakk om!

12:18 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Gode poeng her, Synnik. Jeg mener sjølsagt at Kapoor og Jaffery er OSS, men slik Dagbladet snakker om minoriteter, men jeg det i bunnen ligger en grunnleggende forskjellstenkning, som bunner i et DE ANDRE, selvom det framstår som et OSS. Det jeg grunnleggende har problemer med, er forståelsen av hva en minoritet er, og det blir lattervekkende tragikomisk når en minoritet i Dagbladets bevissthet begrenser seg slik. Du går et steg lengre i å analysere min bruk av De Andre og Minoriteter enn jeg sjøl gjør, så der har du et poeng. Håper også vi sees fredag!

8:32 a.m.  
Blogger synnik said...

vi gjorde ikke det (fredag!) det var kjekt men i dag er jeg trøtt. så dessuten at sameinnlegget var kommet i Dagbladet! Men hva nå samene og andre minoriteter angår så tror jeg faktisk at det opereres et rakstisk skille mellom disse gruppene. Jeg syns egentlig ikke at det er dumt; samene fortjener en særstilling i Norge og en aktiv politikk for dette. Andre minoriteter som har bakgrunn i innvandring (fra Sør) er i en helt annen stilling; at Helga Pedersen er i regjering betyr ingenting for disse, eller? Så jeg mener det er et helt legitimt skille. Men at de kaller det minoritet, som om ingen andre representerer det, er kanskje upresist. Men kanskje mer presist enn innvandrere. Men de kunne kalt det folk med innvandrerbakgrunn. Jeg kan ikke se at det er veldig problematisk....

10:35 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Jeg er helt enig i at det å ha Helga Pedersen i regjering ikke dekker behovet for en representant med innvandrerbakgrunn, det er heller ikke her min innsigelse ligger. Min innvending er reint språkmessig; skal de bruke ordet minoritet, ja da har de minoritet i regjeringa, mener de folk som har innvandret de senere år, ja, da må de faktisk snakke om folk med innvandrerbakgrunn.Som man vet har jeg stor tro på språket, og hvis samene ikke blir referert som en minoritet blir det vanskelig.

8:30 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Og om fredag: Jeg var knekt etter turnering! Har ennå presangen din, som jeg må få overlevert før det blir for pinlig.

8:34 a.m.  
Blogger synnik said...

det går helt fint med presangen: jeg får ikke lest skjønnlitteratur fortiden uansett.

11:10 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home