mandag, september 12, 2005

Morgenbladet og politiske redaktører

Åpen melding til Maria Reinertsen i Morgenbladet:

"Takk for fin gjennomgang av Bondevik I og II. Jeg fikk derimot åndenød da jeg leste at du gjennom hele artikkelen refererte til Olav Kobbeltveit som politisk redaktør i Bergens Tidende. Det er lenge siden Trine Eilertsen begynte som politisk redaktør i BT. Hun er en av svært få kvinnelige politiske redaktører i norske dagsaviser, noe som er så oppsiktsvekkende i seg selv at man burde fått det med seg. Selvsagt skjer ting fort når man skriver og glipper kan oppstå, men det er vanskelig å la være å lese dette som et symptom på at politisk kommentatorvirksomhet fortsatt er et mannsfelt. Trine Eilertsen har vært og er en tydelig politisk redaktør, som det ikke finnes grunn til å overse eller ikke vite av.
Godt valg, forresten."

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Håper du også sender et e-brev.
Ganske pinlig. Kobbe er tross alt redaktør for noe helt annet, og Trine Eilertsen er et godt eksempel på at det heldigvis finnes tøffe, kompetente kvinner blant innbakte kjønnstrukturer.

ssn

1:36 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Jeg sendte samme tekst i e-post. En annen ting som irriterer meg, er at det kun av og til står e-postadresse under journalistsignaturen. Denne gangen gjorde det ikke det, så jeg måtte sende den til redaksjonen. Regner med at rette vedkommede får teksten.

2:08 p.m.  
Blogger synnik said...

Unnskyld meg,kranglefant som jeg er, men her er det noe jeg ikke forstår: Hva er så tøft med Eilertsen, sånn rent bortsett fra at hun er kvinne og har en mannsdominert arbeidstittel, og at hun uttrykker seg kontant og direkte, og ikke nølende eller tilbaketrukket. Jeg kan ikke se at hun utmerker seg med meningers mot på noen som helst måte; hun mener jo det samme som de aller fleste andre kommentatorer i det politiske feltet, slik dette etter min oppfatning er preget av konsensus og i svært liten grad konfronterende og forhandlende mht. hvordan politikken (og samfunnet) kan og skal være.
Når det er sagt forsvarer dette selvsagt ikke Morgenbladets "forglemmelse": jeg er bare en smule kritisk til det jeg oppfatter som en tendens til å hylle enhver kvinne som markerer seg i et mannsdominert felt, bare fordi de er det. Eilertsen var "tøff" i forhold til den såkalte herremiddagen; men strengt tatt var vel heller ikke dette et kontroversielt standpunkt?

1:26 p.m.  
Blogger *** said...

ja, ganske pussig, at byline har blitt til e-post-adresse. kven vil bli identifisert med e-posten sin?

angåande redaktørar...: kanskje hadde det vore greiare viss der berre var eit par store poetar heilt på toppen: a la vinje, wergeland osv...?

8:58 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Synnøve.
Jeg mener bare at det ekstra begredelig når det faktisk er en ung og flink kvinne, intet poeng i seg selv, men i denne sammenhengen, ja. Jeg sa ikke noe om innholdssiden, men jeg synes det faktisk er ganske tøft å inneha to akademiske grader, samt en redaktørstilling i en stor avis, jeg tror det må litt albuer til. Prøv sjølv før man kritiserer andre.

4:46 p.m.  
Blogger synnik said...

anonymus: (liker i grunnen å vite hvem jeg diskuterer med men) da må jeg konstatere at vi er uenig. Ikke i at det sikkert kreves både albuer (noe jeg ikke anser som en utvetydig dyd) og utdanning for å oppnå en høyere stilling i en større avis. je skulle gjerne prøvd, men jeg tror ikke jeg ville sluppet til (så det er altså ikke viljen min det står på, anonymus): de jeg mener er at jeg ikke tror det er noen forunt, aller minst feminismen, at vi slutter å kritisere kvinner fordi de er kvinner når de gjør og sier ting offentlig som vi ville kritisert menn for. Og jeg mener at dette er en tendens ja: Hillary Clinton er et godt eksempel. Trine Eilertsen etter min smak en annen. Hun skriver godt, ja. Hun er rappkjeftet og tøff, ja. Mestrer sjangeren, yes. Og det er ingen tvil om at damen har høyere grader (nå syns ikke jeg dette ndvendigvis tillegger folkk så veldig mye merverdi da, nødvendigvis). Men hun er etter min mening en visjonsløs til tider reaksjonær meningsprodusent. Det er bare å følge med på hva hun faktisk skriver om politiske saker: for meg representerer hun den samme konsensus-pregede og kjipe sentrumslinjen som resten av avisen hun jobber i og som fikk dem til å anbefale folk å stemme borgerlig ved valget. Dette er kriterier som je legger til grunn for bedømmelsen. Ikke kjønn, utdanning og albuespisshet. Da ville alt vært en kamp, og sorry anonymus, den ville nok ikke jeg hengt med på...

10:14 p.m.  
Blogger synnik said...

andre eksempler på "flinke-kvinner" jeg ikke liker, tiltross for at de er kompetente, høyt utdannet og har spisse albuer er : Jern-Erna (vet ikke om hun har så spisse albuer da men), Ine-Marie Eiksen, Marie Simonsen og...... Gerd Liv Valla. Kommer sikkert på flere etterhvert.....

10:21 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home