tirsdag, juli 26, 2005

Språkpoliti/ politispråk

Eg hatar passkontrollar, lik tollpasseringar gjer dei meg nervøse. Ikkje fordi eg har falsk pass eller eksotiske ugler i bagasjen, det har eg aldri hatt, men fordi TENK OM.
Då eg var tenåring og såg ut som om eg var "constantly reinventing the concept of Pippi Longstocking" som min venn Mogens så presist sa det, sjekka dei alltid håret, hovudbunnen, armholene, lukta på peppermynteteen og ransaka alle lommene i dei jomfruelege loppemarknadkjøpte og heimefarga buksene mine. Toll- og grensepasseringer har soleis alltid vore forbunde med ein viss angst, så eg forsøker alltid å fokusere på noko konkret når eg går igjennom, føle meg på høgda og in control.

Så då eg vandra gjennom passkontrollen på Gardemoen, etter å ha kome heim fra Balkan Express tours med Grüner, fann eg meg eit fokuspunkt: Politiuniformen på ho som sat der.
Og kva stod det der?
GRENSE
KONTROLL

ORDDELINGSFEIL PÅ POLITIUNIFORMANE! Redsla mi var vekk på eit blunk, her følte eg meg på høgda kan du tru.
"Orsak konstabel, men det er ein orddelingsfeil på uniformen din. Det skal stå grensekontroll i eitt ord, det manglar ein bindestrek".
"Sier ru' det, den probblematikken har jeg aldri tenkt på. Men nårru sier e så, det stemmer jo. Detta får du ta opp med Kilinggren", sa ho og lo hjarteleg.


Så gjekk det verken betre eller verre enn at det første eg gjorde då eg kom heim var å klikke meg inn på sidene til politiet. Men det var vanskeleg å finne ut kvar ein skulle skrive, for kategorien "anmeldelse av språkfeil" fanst ikkje. Så sette eg meg ned og skreiv ein skikkeleg lærar-e-post. Den er streng, med eit forsøk på humor, men ein skjøner at dette er alvorleg meint og humoren er kosmetisk forsonande, slik lærarane ofte gjer det. Ja, det er flautt og pinleg, men kva skal ein gjere i kampen for samansette ord på norsk? Ein får legge byrgskapen tilsides ein liten augneblink. Eg heilt einig med Espen Edvardsen om at det er maktutøving når ein ler av språkfeil på innvandrarsjapper og frisørsalongar, ei slags hevding av eigen kunnskap og utdanning (tidlegare bloggdebatt). Men politiet som er representant for staten må ha orden i språket. Dei som reagerer på at brevet er på bokmål, må få følgjande informasjon: Eg skriv sjeldan brev til offentlege instansar på nynorsk.
Her er brevet til politidirektoratet:

Til den det måtte angå,
da jeg nylig kom hjem fra utenlandsferie og skulle gjennom den obligatoriske passkontrollen, oppdaget jeg at politipersonellet var iført sine sedvanlige politiskjorter, men med språkfeil på. Det stod: GRENSE
KONTROLL
Når det ikke er plass til å skrive dette sammensatte ordet GRENSEKONTROLL på en linje, skal dette ordet skrives med bindestrek mellom grense og kontroll. Det skulle sett slik ut:GRENSE-KONTROLL.Det kan virke noe pedantisk å kommentere slikt, men orddelingsfeil er så utbredt i norsk, at det er trist hvis ikke statlige organer går foran som gode og korrekte språklige eksempler.Dessuten, når politiets oppgave er å kontrollere passet og identiteten min på grensa, ser jeg det som min plikt som språkmenneske å kontrollere politiets språk. Jeg ber om at denne e-posten sendes til rette vedkommende, da det ikke fantes en egen lenke for språkanmeldelse!Med vennlig hilsen Ragnfrid Trohaug
PS! Det er sikkert noen i etaten som husket eksemplet fra norsktimene og undervisninga om sammensatte ord: TRIKKEKONDUKTØRUNIFORMSLUEKNAPP DS!

Skikkeleg flautt, ja. Men det herlege er at vi har eit så velorganisert land, at etter to dagar får ein svar pr brev! (du kan tru eg skalv då eg såg konvolutten med POLITIET liggje i postkassa. Eg tenkte med ein gong at eg hadde gjort noko galt eg ikkje visste om).

Svaret:

SPRÅKFEIL PÅ POLITIETS UNIFORMER
Viser til vedlagte kopi av e-post mottatt i Politidirektoratets postmottak 22. juli 2005 fra Ragnfrid Trohaug.
Kopi av e-posten oversendes Politiets data- og materielltjeneste som rette vedkommende.
Med hilsen xxxxxxxx

Ja eg elskar dette landet.

11 Comments:

Blogger HPL said...

Godt jobba!

Her i byen er det et firma som heter Grov Service (må ta et bilde av det) + et begravelsesbyrå som har to skrivefeil på skiltet sitt & et skrivefeil på "Hvis vi ikke er til stede, så kan vi kontaktes på dette nummeret"-lappen som hang på døra.

Men Grense Kontroll?

10:41 a.m.  
Anonymous The evil eye said...

Kjenner du Astronomer mod orddeling? Overhode: Terje Fredvik
President: Dr. Vidar Aarum
Adm.dir.: Ellen Johnsen

Siden AMO er så fantastisk demokratisk, er medlemmer som er kommet til seinere blitt utnevnt til sjefer. I dag har organisasjonen 4693 sjefer.

Sjekk hjemmesiden deres:
http://folk.uio.no/tfredvik/amo/

12:54 p.m.  
Blogger Espen said...

Dette kaller eg: språkleg kvar da gs akt i vi sme!

Korleis vil ordensmakta handtere dette?

3:35 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Eg veit ikkje korleis ordensmakta handterer dette, eg ventar spent på brev i posten og varsel om auka skatt, fordi alle uniformane må byttast ut.
Eg har hørt om Astronomane, og har lenge tenkt at eg burde melde meg inn. Eg trur det er dags etter dette framstøytet.

3:47 p.m.  
Blogger Det Polemiske Jeg said...

Åh! Espen er sånn en frekkas! Tipper at han ikke tar av seg lua før han går inn i stua heller. [Hva kalles denne hersketeknikken?]

7:56 p.m.  
Blogger Espen said...

den kalles for spatial ironi
du kan fordøye den og nyte den som
- ren poesi

10:57 a.m.  
Blogger HPL said...

Pass deg, kanskje du får politiet på døra!
Det gjorde jeg en gang. To stykker møtte opp for å fortelle meg at søknaden min om å nekte militæret var blitt avslått.
Labergs reaksjon? "Ha en fin kveld, da!"
Jadda!

2:39 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Laberg, jeg lurer på dette med Grov Service. Hva gjør de? Utfører de grovservice (hva i all verden den måtte være,) eller det familien Grov som har en servicebedrift, lik for eksempel Karlsen Catering, eller Trohaug Tekst? Hvis det siste er tilfelle, er det jo ingen orddelingsfeil, er det det første (som det nok er) , er jeg syk av nysgjerrighet. Har det med sand å gjøre? Oppfordringen lyder slik: Opplys oss!

4:59 p.m.  
Anonymous Olaug said...

Eg beundrar ditt mot, Ragnfrid!

Då eg gjekk på sosiologi, var det ei av førelesarane som inkonsekvent delte ord feil på transparentane. Ein gong hadde ho med seg ein forslagskasse på førelesinga, og ho sa vi kunne skrive lappar med ris og ros og forslag til sosiologi-emne vi var særleg interesserte i å få vite meir om, og legge lappane i kassen. Berre eg skreiv ein lapp, og då eg kom fram etter førelesinga og putta han opp i kassen, sat førelesaren ved sidan av og visste at det var EG som hadde skrive (etter minnet):

Eg meiner det er bekymringsfullt at universitetstilsette ikkje kan reglane for sær- og samskrift.

10:43 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Og eg beundrar ditt! Kvardagsaktivismen er viktig, også når det gjeld orddeling, og særleg når det førekjem i offentlege organ og blant universitetstilsette(!).

12:58 p.m.  
Blogger HPL said...

Jeg er fremdeles glad i skiltet som henger på døra til puben Irishman i Flekkefjord, der man opplyser om at det er legimitasjonsplikt, og hvis noen under 18 prøver å komme seg inn, blir vedkommende anmelt.

Norsk er et morsomt språk.

2:28 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home