lørdag, juli 09, 2005

Automatic out of office reply

Since I have promised myself to spend my holiday weeks outdoors, no extensive blogging will take place. However, there is always room for good quotes:

Bying a new fountain pen for Martin in Budapest I was asked the following:

- Do you vant offizial billett for your society?

This is Hungarian for:

Do you want a receipt?

Happy summer days to you all, and especially to Inga.

3 Comments:

Blogger Espen said...

På Merdø satt vi og lo litt av menyar på billege innvandrersjappar. Spesielt or d del inger.

Det er jo artig, men ...

Ein surkuk i hovudet mitt seier:
Den språklege lytehumoren hald fram med å bre om seg i takt med aukande økonomiske og kulturelle klasseforskjellar

Noko må ein jo bruke utdanninga til.

10:25 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Det er utdanningsgrunna lytehumor paa eitt vis; personleg voks eg opp med denne strenge spraakkontrollen og korreksen fraa foreldregenerasjonen si side, ein maate for dei aa markere avstand paa. Slik sett er det ikkje humor for meg, men rett og slett blodig alvor, fordi det var vaapenet foreldra mine brukte for aa kome seg ut av smaabruket. Altsaa ikkje ein maate aa sjaa ned paa andre paa, men ein maate aa styrke sin eigen posisjon paa.

4:40 p.m.  
Blogger Espen said...

Dette kjenner eg igjen. Morfar Konrad var rasande om folk sa "antrekå" og ikkje "antrekått", det same med opphøgde potetar på fransk osv.

Eit anna og mykje større spørsmål er om det har noko for seg i 2005.

Vel heim!

12:54 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home