lørdag, juni 25, 2005

Ta ein sving med tunga mens du ventar på betre tider

Mens eg skriv for harde livet på manus, kan du glede deg over gjensynet med denne herlege tungegymnastikken. Sett i gong med øvinga:

Betty Botter

Mother Goose Nursery Rhyme
Written By: Unknown
Copyright Unknown

Betty Botter bought some butter,
"But," she said, "the butter's bitter;
If I put it in my batter,
It will make my batter bitter;
But a bit of better butter,
That would make my batter better."

So she bought a bit of butter,
Better than her bitter butter,
And she put it in her batter,
And the batter was not bitter;
So 'twas better Betty Botter
Bought a bit of better butter.