torsdag, april 21, 2005

Bergensk forfattaraksjon mot forslaget til ny bokavtale

Aksjonsgruppa blant bergensforfattarane har gjort ein formidabel og imponerande jobb når det gjeld å stable på beina ein protest mot forslaget til bokavtale. At det er ein heil festival på gong neste veke, mobilisert på null komma svisj, er rett ut fantastisk. Sjekk nettsidene deires for å finne ut kven som les kvar neste veke. Sjølv pendlar eg hit og dit, og kan difor ikkje lese.

Eg har eit innspel til dette med bokavtalen og forfattaraksjonen, ei innvending kan ein kalle det: Aksjonsgruppa går særs hardt ut mot kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland, og kritiserer henne for å vere taus i høyringsperioden, og signaliserer utad at ho er den største fienden. Tagale ministrar kan ein godt vere kritisk til, men det er feil å blinke henne ut som skurken, for ho står meir på forfattarane si side enn forfattarane har fått med seg. Ein må sjå departementa for berre skurkar, og då er det Moderninseringsministeren som er den verkelege skurken. Så til alle der ute: Det er Morten Andreas Meyer som verkeleg vil forfattarane og bransjen vondt. At kulturministeren kan kallast veik, er ei anna sak, men ho står på forfattarane si side mht krava vi har. Meiner eg.

9 Comments:

Blogger ø said...

Det er rett som du seier Ragnfrid. Fokuset på Valgjerd er gjennomtenkt: poenget er at det er ho som burde vere ansvarleg, og ein tenkte å appellere til Valgjerd som vår kvinne i denne saka. Men viss ho framstår som skurken er jo det feil, ho er vel snarare eit håp enn ein skurk i denne samanhengen.

4:30 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Eg er einig i at Svarstad Haugland burde ha vore synleg, men like før første mai, like før det brakar laus og vi kanskje får ein forferdeleg bokavtale, må vi rette krafta dit den skal, nemleg mot Moderniserings-Meyer, som står så langt i frå bransjen og forfattarane sine krav som mogeleg. Mixed messages som det heiter på reklamespråket, fungerer ikkje på eit tidspunkt som dette, ein må vere tydeleg, velje eit fokus, og då meiner eg at fokuset på Morten A. Meyer er det riktigaste, for det er han som verkeleg kan velte det heile for oss-
Vi er i fasen der vi må tenkje
Strategisk sett og reelt sett, ikkje ideelt sett, det er det altfor seint til no.

2:02 p.m.  
Blogger Espen said...

Eg veit frykteleg lite om bok-politikk, det er jo litt flaut. Min første reaksjon er at det er merkeleg at så viktige spørsmål berre vert handsama i samband med ei forskrift.

Til lykke med aksjonen.

11:36 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Dessutan: For dei av dykk som kjenner meg, er eg notorisk kjent for å kalle folk med både føre-og etternamn. I denne saka her, irriterer det vettet av meg at kulturministeren, som faktisk er meir sympatisk enn moderniseringsministeren(om enn utan rell makt, og difor ubrukeleg) blir kalla på førenamn, og dermed totalt ufarleggjort; moderniseringsministeren som er det verkelege gruset i maskineriet, får halda på statusen ved å vere: "Morten A. Meyer".
Så for dei av dykk som ikkje kjenner meg: Mitt namn er RagnfridTrohaug (det er også grunnen til at Bloggen måtte skifte namn. Eg kan ikkje vere på førenamn med meg sjølv, heilt og holdent, og i alle fall ikkje ute blant folk).

7:37 p.m.  
Blogger Espen said...

Trofrid Haugrang m.fl. Det ser nå ut som en seier er innkassert? Og med oppslutingen og medieomtalen av aksjonen må man jo være skikkelig fornøyd. Gratulerer!

Men jeg har en kritisk merknad til argumentasjonen: Man tørr ikke å argumentere mot konkurranseloven, men ber om unntak. På kort sikt er det KANSKJE klokt. På lang sikt er det uklokt fordi det selvsagt ligger en innebygd logikk i loven. En lov så markedsfundamentalistisk at den har konkurranse i seg selv som et mål. Meyten A. Moreyer er norsk kapitalismes Ladma B. Osaen.

Nå kan det jo hende vi skal få en ny regjering til høsten. Da blir det eventuelt mulig å fjerne galskapen.

8:57 p.m.  
Blogger synnik said...

jeg kjenner jeg blir litt irritert på argumentasjonen: "markedsvarer på linje med andre", "bøker er noe mer; de har et innhold" bla bla. enn hva? enn for eksempel mat? bolig? omsorg?
jeg er mot konkuranseutsetting - jeg er mot den fundamentale troen på markedslogikken, men jeg syns det blir usolidarisk når forfatterne hevder at denne logikken "ikke passer på litteraturen med stor L" mens den tilsynelatende er grei på de fleste andre "vare-områder". Det blir som når folk blir spurt hva som er værst med FrP og svaret er: kulturpolitikken!
rett og slett navlebeskuende; og det skal jo ikke litteratuern være...eller?

10:14 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Enig Synnik, litteraturen skal ikke være navlebeskuende og selvmalende og selvfornøyd. Særstillinga man snakker om er i forhold til andre og liknende produkter, f.eks. underholdningsindustrien. Som forvalter av språk og kulturell arv, kan man si at litteraturen har en spesiell rolle. Sees seinere i dag.

10:45 a.m.  
Blogger Byen Vår said...

I dag skjedde det noe veldig morsom, som jeg har behov for å dele, jeg har skrevet om dette på Olaug Nilssen sin blogg også, men som nyfrelst blogger er jeg litt usikker på om det er dårlig blog-cotyme å skrive samme sak på to steder som er linket til hverandre, men uansett:

Jeg var en av de som sendte mail til Valgerd via forfatteraksjonen, og nå har jeg fått svar!

Mail-utvekslingen foregikk slik:

Fra:
Trygve Svensson

Kjære Valgerd!

Kan ikke du høre på oss?

Vennlig hilsen en som elsker litteratur.

-klikk deg innn på Forfatteraksjonen og se hva vi står for.


Jo, jeg hører på dere.

Vennlig hilsen


Valgerd Svarstad Haugland


Det som er utrolig pinelig er at jeg har skrevet navnet hennes
"Valgjerd" i mailen - noe som jeg ikke kan skyldes på annet enn
det nære forholdet mellom skrift og tale og samtaler på pøbben og min typografi og den norske språkkretsen - men - hva gjør man når man
får mail fra Kulturministeren?
Man må jo svare?

Jeg skrev så skoleflinkt jeg klarte:


Kjære Valg(j)erd Svartstad Haugland!

La meg begynne med å takke for svar, og beklage om jeg virket
uhøflig i den første mailen. Det er godt å vite at du hører på oss.

Vi som er opptatt av litteraturens levevillkår i Norge mener forslaget om opphevelse av fastprisavtalen i regi av Moderniseringsminister Meyer vil ødelegge for de - tross alt – rimelig gode forholdene for litterær produksjon vi har i dag.

En levende språkkultur har jo, som du sikkert er enig i, en fantastisk mengde samfunnsnyttige konsekvenser. Forfatterne er en uunværelig bærebjelke i denne kulturen.

Forfatteraksjonen – og måten den har kritisert deg,
er et uttrykk for sterk bekymring – og da blir også virkemidlene sterke.

Aksjonen: ”Tause Valgjerd” kunne kanskje med hell vært omdøpt til ”Mcdonalds-Meyer” siden det er fra moderniseringsministerens hold dette forslaget kommer.
Men det har ikke vært enkelt å skjønne hvor du stiller deg i saken – spesielt ikke når man leser i Aftenposten 18.mars.

“Han ga lite håp til forfattere og forleggere som måtte satse på at andre deler av Regjeringen er mer velvillig innstilt.

- Det er Regjeringen som kollegium som har behandlet rammene for den nye bransjeavtalen. Rammene vi satte for bokbransjen i høst, var resultatet av holdninger i regjeringen. Det er ingen konflikt mellom kulturpolitikk og konkurransepolitikk. Vi stimulerer norsk litteratur, og vi stimulerer norsk bokbransje, sa Meyer til Aftenposten.

- Så de som satser på støtte fra Kr. F. gjør det forgjeves?

- Det er en samlet regjering som står bak beslutningene som er tatt til nå. I det samarbeidet som gjenstår for å komme frem til den endelige forskriften, der er det selvfølgelig et samarbeid mellom kulturministeren og meg, sier Meyer.”


Det beste som kan komme ut av denne saken er jo selvfølgelig ikke status quo, men
at vi tar de konfliktene som foreligger i dagens bokmarked - og forsøker å finne kreative løsninger som alle parter med legitime mål vil tjene på.

Dette er både jeg, og mange med meg, villig til å gå videre i en åpen diskusjon om –
som et godt alternativ til en skyttergravskrig mellom skremte litteraturelskere og
trangsynte liberalister.

Med vennlig hilsen Trygve Svensson

Så, nå gjenstår det å se om jeg for svar!
Sist var forholdet 1 = 1 i tekstmengde,
Kan Valgerd matche meg igjen?

Hvis så skjer kommer jeg tilbake og ber om råd.
Bra diskusjon her over forresten!

T -out

4:35 p.m.  
Anonymous Trygve said...

ops, og det var selvfølgelig jeg, ikke
aksjonen "byen vår" som mente dette,
beklager "byen vår"

Utrolig mye bra aksjoner for tiden forresten!

Trygve

4:37 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home