fredag, februar 25, 2005

subjunctive

I´ve just learned from one of America´s brightest high school students, that the English teachers do not teach subjunctive anymore, because it is viewed as old fashioned! How do they understand the concept of "God bless you", if they do not know what subjunctive is? I am shattered by this information. So here is to all of you who are dying to brush up on your subjunctive knowledge. And as they say on the site: "The subjunctive is somewhat weak in Modern English, but there are speakers who use it routinely. In many cases, the subjunctive is a form learned in school or through reading, so it is educated speakers who use it most." Hence, if you want to come across as educated, read up on subjunctive.

12 Comments:

Blogger kathryn said...

My dear girl, I'm surprised you're surprised. My struggles with the subjunctive in German were made worse by the fact that until I was 17 I didn't know the thing existed. I'm not sure knowing about 'good bless you' would help me, but as far as I remember it's what makes newspaper headlines grammatically okay, right?

I'm hoping Indonesian doesn't have one, anyway. I don't think you'd think much of this language, as there's no past tense or preterite, or future, or changes of verb according to person... Lots of long verbs though, with a fascinating logic: menomorsatukan means 'to prioritise' (satu means one, and the me- -kan are the bits that make it a verb).
xk.

3:04 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

How on earth do they speak then? One of the reasons why I am such in love with the German language, is because of the subjunctive. In Norwegian we only have it as a composite (however, we use it still, and you do not need to be in further education to use it). But German: "Wenn ich ein Engel wäre, könnte ich fliegen" "Wenn ich viel Geld hätte wäre ich reich". It is a very efficient way of using language. For those who want to brush up on Indonesian sms-language, check out Kathryn´s blogpost. She pursues the weirdest languages, like Indonesian and a form of Turkish spoken by Turks living in Russia (I never spell it correctly, but they are called Merskenian Turks or something the like. Russian Turkish and now Indonesian. I am overwhelmed by the courage of a Brit, considering the language teaching they have in school. However, we´re talking about Kathryn here, lots of good old finnish SISU, although 100% BRITISH.

1:32 p.m.  
Blogger ø said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

2:09 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

KONJUNKTIV DIN LURIFAKS.

2:54 p.m.  
Blogger ø said...

Ja, og om ein skal vere pinleg nøyaktig, så er altså ikkje konjunktiv ei verbtid, men eit modus.

Men naturlegvis er det pinleg å vere så pinleg.

4:11 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

5:24 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Så pinleg skal ein vere, det har eg sjølv lagt opp til, ergo; 1-0 til deg (det irriterer vettet av meg, og mor mi vil ikkje vere stolt av meg, i og med at eg slumsa. Dessutan er det ikkje pinleg i det heile, for det må vere korrekt om ein som ikkje veit kva det går i, skal forstå; så når eg tenkjer meg halvt om, veit eg jo godt at konjunktiv på tysk er presens konjunktiv (og preteritum konjunktiv, ergo to ulike verbtider, men begge konjunktiv. Poenget er at presens konjuntiv jo alltid (nesten) blir erstatta med preteritum. Ein hører aldri: Martin sagte, dass du ein Auto habest. Det er alltid hättest. Men ein hører i indirekte tale: Martin sagt, dass er kein Geld habe. Med tanke på kva vi diskuterte over middagsbordet i går og dette engasjementet vi framviser no, tenkte eg at vi skulle starte ein gramatikklubb. Ein av reglane må vere at vi snakkar framandspråk i klubben, fleire og flytande. Når det gjeld språk har eg alltid vore best på praksis og ikkje teori. Ikkje at det er nokon konkurranse ØØØØØØØØ

5:26 p.m.  
Blogger ø said...

Men eg såg korleis det går an å få bruken av ordet "tense" på nettstaden bak linken din til å smitte over på tanken om konjunktiv som "tense", i og med at det blir snakka om "subjunctive tenses", men her er det altså som du korrekt påpeikar snakk om bøying av konjunktiv. På portugisisk, til dømes, har dei heile leksa: imperfektum, preteritum, presens og futurum konjunktiv (pluss, sjølvsagt, dei samansette formene).

Men det var eigentleg ikkje det eg ville seie, eg ville berre framheve det fine ordet engelskmennene her brukar, der vi på norsk litt slitent latinsk snakkar om eit modus. Dei snakkar nemleg altså om "the subjunctive mood", og det synest eg passar. Humør er eit veldig godt ord oppi alt det her.

Eg er visst i det humøret i dag.

6:21 p.m.  
Blogger ø said...

Subjunctive mood

6:27 p.m.  
Anonymous Nebbhøna said...

Kvifor står det "has been removed by the author" på kommentarar og postar som blir fjerna? På min blogg forsvinn dei berre.

9:22 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Det er fordi du ikkje bruker Blogger som Ø, M og meg sjølv. Du har ein blogg som er knytta til ditt eige domene, mens vi låner plass hos blogger. Eigentleg er ditt system mykje betre i det store og heile.

1:20 p.m.  
Blogger MGL said...

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg savner Haloscan.

Men det her systemet er mer stabilt. Hva skal man gjøre?

2:11 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home