onsdag, desember 08, 2004

Jusstudenter og dansk

Jusstudentene har visst hatt et stritt semester med eksamensoppgaver som ikke speilet undervisningen, og det kan man jo forstå ergrelsen over. Men det mest fantastiske er at de tør å innrømme at de ikke skjønte sine danske foreleser rent språklig, enda verre at de uttaler at han burde snakket engelsk. Hva når man sitter der ferdigutdannet i rettsrommet og får det flerkulturelle Norge foran seg; blir det tolket fra nord-nordnorsksvensk, pakistanerstavangersk, danskbergensk og sognamål til engelsk, for at disse monospråklige nye juristene skal slippe å tøye gehøret og hørselen? Åh, hvorfor forlot vi latinen og den dannede fransken, det hadde vært meget lettere.

10 Comments:

Blogger glassdråpe said...

Godt poeng. Slo meg også, men du illusterte det bedre enn min dekonstruksjonsfikserte hjerne var i stand til på morgenkvisten.


Silje

3:09 p.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Hva dekonstruerer du? Dødlinje, når? Tvi, tvi i alle fall.

4:59 p.m.  
Blogger glassdråpe said...

jeg dekonstruerer dekonstruksjonen:) en metateoretisk oppgave som går ut på å drøfte postrukturalismen utfra et postulat om at den har en negativ funksjon fordi den bare sekundært setter frem nye teorier, men primært kritiserer etablerte standpukt. bla, bla. Forøvrig dekonstruerer jeg oppgavetittelen da den er en jævel av en hær full av figurer. LITTEHF. Frist neste onsdag. Og så nå da det begynte å bli spennende!!!
Forøvrig skal jeg også skrive en annen oppgave om kulturteorienes relevans for litteraturstudiet. puh.
Men der er jeg heldigvis kommet lenger.

Forresten, sendte klagen min til instituttstyrer på Griegaka., og han var langt mer lydhør enn en viss HW. Så om du ønsker klage, er det bare bra med dobbelt studentpress på instituttet og Den sentrale klagenemd, som det så pent heter.

5:06 p.m.  
Blogger Gaute said...

Det har blitt påstått (selv om jeg ikke på stående fot kan si av hvem) at dansk innen x år (ti? tjue? femti?) vil ha fjernet seg så mye fra norsk/svensk at vi ikke lenger vil være i stand til å forstå hverandre i det hele tatt. Jusstudentene er muligens bare forut for sin tid. Dårlig med kildehenvisninger, jeg vet, men jeg leste det, kors på halsen. Det sto for øvrig ingenting om hvorvidt denne utviklingen vil påvirke allerede eksisterende dansker.

11:06 p.m.  
Blogger HPL said...

Jeg er overbevist om at snart kommer det til å bli som i "Ut i vår hage": danskene skjønner til slutt ikke hverandre.
"We need help! Please help us!"

9:38 a.m.  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

Det sies også at danske barn, er de i Europa som har vanskeligst med å lære seg å snakke, de forstår rett og slett ikke hva som blir sagt rundt dem. Det kan tyde på at dansken har fjernet seg fra seg selv. Ellers kan jeg si at dansk og norsk nærmer seg mer og mer her på hjemmebane. I festlig forfatterlag i går tok F. Grytten meg i å si "overflade". Det gikk ikke upåaktet hen, ¨det var like før jeg ble rapportert inn og fratatt statusen som nynorskforfattar.

9:39 a.m.  
Blogger Det Polemiske Jeg said...

Nå er det for øvrig artig at det er jusstudentene som ikke skjønte dansk. De har jo en del danskt å forholde seg til i en av bøkene de har på pensum. Hva er det den heter nå igjen... Jo! Norges Lover var det. Stor og tjukk og rød, full av uforståelige dansk.

1:18 p.m.  
Blogger Sigrunn said...

Nei uff, e den dansk....ikke rart den va vanskeli å forstå...

Brønnøyværing møter amerikansk streettalk e og så en fæl blanding (den har nemmeli e) :)

Når vi snakka om lærere og språkproblemer så har vi en engelsklærer som ikke kan å snakk engelsk.... D e kostbart å se han når han sjekka glosan...ha ha ha...d enda stort sett me at han skriv ordan opp på tavla i stede for å si dem ....uff uff han slit!

12:24 p.m.  
Blogger Elandria said...

Jeg har ofte undret meg over rettsystemet her i Norge. Ingenting ser ut til å virke, og du har tydeligvis funnet forklaringen på det. Ingen forstår hva som står i lovboka. Ooooh BIG suprise:-P Jeg vet, men poenget mitt er at jeg nå forstår hvorfor det er slik.

6:00 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Tsk tisk! Det er vitterlig ikke meget av det danske sprog igjen i lovsamlingen, jfr blant annet Log [sic!] um sams normaltid fyr kongeriket Norig [sic og atter sic!], av 29. juni 1894. Benytter en heller sin tid til å lese artikler, uten "la oss finne noget underholdende om Norges jurister"-filteret, vil en se at det ikke var en generell beklagelse over at forelesningene ble avholdt på dansk, men at de var slette, og at de godt kunde bli fremført på et annet sprog. Slik kritkk er nødtørftig, og skal, i følge intensjonene i Studierefomen, bli tillagt vekt. Lykke til med sund kritikk av undervisningen.
Leserne bør også vide at det danske sprog, med hæderlige undtag, er langt sjældnere at påtreffe i norske rettssaler end de fleste andre former av språkvariasjoner, dette landt har fremodlet.

4:09 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home